Used smartphone kategória bejegyzései

Used smartphone és smartphone export

phone-exportHa meg tudjuk határozni két különbözô bázisállomástól
a tényleges távolságunkat, akkor helyzetünk két
körív mentén adódik, amelyek rendszerint két pontban
metszik egymást. Egy used smartphone és smartphone export harmadik bázisállomástól távolságunkat
meghatározva közülük már kiválasztható a valódi
helyzetünket leíró pont (1. ábra).
Távolságmérés a vett jel szintje alapján
A távolságmérés alapulhat a jelerôsség mérésén,
mivel a vevô által vett rádiófrekvenciás jel szintje függ
az adó és a vevô távolságától, az adó teljesítményétôl,
az adóantenna nyereségétôl, iránykarakterisztikájától,
a vevôantenna nyereségétôl és a terjedést befolyásoló
tényezôktôl. Városi környezetben az Okumura-Hata
modellt használják a terjedési veszteség számítására.
A képletben szereplô konstansok 200 MHz és 1500 MHz
közötti tartományra érvényesek.Mivel az aktuális adóteljesítmény aktuális értékét a
bázisállomás megfelelôen kódolva kisugározza, az adó-
antenna helye és magassága a hálózatüzemeltetô szá-
mára ismert, a vevôantenna magassága 1-1,5 m, a vé-
teli szintet a mobil készülék megméri és a beépítettségtôl
függô korrekciós tényezô is meghatározható (akár
egy durvább helymeghatározás, például Cell-ID alapján).
A fenti összefüggésben minden változó értéke ismert a
távolság kivételével, így a mobiltelefon helyzete ívmetszéssel
meghatározható a hálózat és a végberendezés
együttmûködésével.